Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Totalt sal 751 12,6 751 12,6 9 139 -7,3
Bilbensin 181 22,2 181 22,2 2 222 -1,6
Autodiesel 170 38,7 170 38,7 1 908 -0,8
Av dette avgiftspliktig 119 42,5 119 42,5 1 321 2,0
Jetdrivstoff 60 -2,6 60 -2,6 771 -13,9
Marine gassoljer 149 1,6 149 1,6 2 024 -6,8
Av dette bunkers 41 4,5 41 4,5 528 1,9
Fyringsparafin 19 14,3 19 14,3 152 -18,8
Lette fyringsoljer 65 6,8 65 6,8 567 -22,8
Tung fyringsolje 46 -11,5 46 -11,5 586 -16,7
Av dette bunkers 26 -22,0 26 -22,0 392 -2,6
Smørjemiddel 7 -7,6 7 -7,6 98 -4,3
Andre petroleumsprodukt2 53 5,6 53 5,6 811 -8,4
1  Omfattar også bunkers, dvs. leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller