Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lett fyringsolje
  November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent
Totalt salg 9 407 -5,1 2 224 -1,5 1 914 0,7 166 -14,8 625 -18,1
Østfold 422 -13,3 147 -3,7 99 -7,9 15 -10,5 48 -7,5
Akershus 849 -20,5 261 1,6 158 -4,0 14 -25,1 56 -22,1
Oslo 677 21,2 192 -7,1 140 9,8 8 -15,8 104 -20,4
Hedmark 291 -5,6 107 -2,9 132 2,6 11 -11,6 31 -25,9
Oppland 255 -5,4 106 -1,9 105 -1,6 8 -11,2 18 -19,4
Buskerud 389 -8,9 152 -0,4 131 3,6 17 -14,0 35 -28,3
Vestfold 296 -1,7 124 -0,7 85 1,1 11 -19,3 28 -22,9
Telemark 244 0,9 85 1,0 74 0,0 7 -12,4 13 -18,2
Aust-Agder 130 0,7 56 -1,3 50 3,7 5 -2,5 11 1,0
Vest-Agder 185 -14,8 75 -1,4 60 -4,3 5 -21,8 24 -4,5
Rogaland 705 -19,3 172 -2,0 140 -2,1 9 -25,9 40 -27,9
Hordaland 908 -1,8 182 -2,1 129 -3,3 14 -6,4 54 -10,5
Sogn og Fjordane 296 3,5 47 -3,9 62 2,1 2 -17,8 16 -20,4
Møre og Romsdal 577 -6,6 106 -2,0 114 11,1 7 -13,4 19 -12,7
Sør-Trøndelag 345 -2,5 127 1,3 132 4,2 7 -14,2 29 -19,5
Nord-Trøndelag 197 -20,6 61 -4,8 79 -3,5 3 -21,4 11 -16,1
Nordland 493 -6,2 102 -5,3 107 -2,8 9 -14,5 39 -16,8
Troms 431 -5,4 66 -4,7 69 13,8 5 -13,0 29 -0,6
Finnmark 172 -24,2 32 -5,5 35 2,0 4 -18,8 18 -18,8
Ikke fordelt2 1 544 : 24 : 13 : 4 : 2 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, dvs. at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter bl.a. industriens direkte import.

Standardtegn i tabeller