Statistisk sentralbyrå

Politiske partier, finansiering

3 Kun hovedorganisasjonen. Bidrag fra organisasjoner, foreninger, foretak og lignende 1998-2011. 1 000 kroner
  I alt Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Venstre
1998 11 421 5 089 4 800  300 1 090 -  142 -
1999 14 198 7 928 4 800  275 1 050 -  145 -
2000 11 450 5 375 4 700  250 1 000 -  125 -
2001 18 397 11 888 3 860  250 1 300  995  104 -
2002 9 624 5 197 3 020  250 1 100 0 57 -
2003 11 813 9 123 1 680  100  340  485 85 -
2004 - - - - - - - -
2005 20 953 13 570 3 743  550  625 1 630 0  835
2006 6 840 5 304 1 076  375 30 0 0 55
2007 19 474 10 150 4 589 2 575  355 1 075  705 25
2008 10 701 5 459 2 212  469  305  700 1 526 30
2009 32 178 17 390 3 040 5 045 39 2 980 3 679 5
2010 8 162 5 437  929  496 0  600  700 0
2011 17 680 10 335 3 450  838 0 1 895 1 162 0

Standardtegn i tabeller