10.13.10 Finansforetak, balanser. Månedlig

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Banker, balanse. Millioner kroner (03.12.2010)
Finansieringsselskaper, balanse. Millioner kroner (03.12.2010)
Kredittforetak, balanse. Millioner kroner (03.12.2010)
Statlige låneinstitusjoner, balanse. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Finansieringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Kredittforetak. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Statlige låneinstitusjoner. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner (03.12.2010)
Finansieringsselskaper, utlån etter utlånstype. Millioner kroner (03.12.2010)
Kredittforetak, utlån etter utlånstype. Millioner kroner (03.12.2010)
Statlige låneinstitusjoner. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner (03.12.2010)
Finansieringselskaper. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner (03.12.2010)
Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner (03.12.2010)
Statlige låneinstitusjoner. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner (03.12.2010)
Banker, innskudd etter innskytersektor og innskuddstype (03.12.2010)
Banker og kredittforetak næringsutlån. Månedsvekst, tolvmånedersvekst og andeler (03.12.2010)