Statistisk sentralbyrå

Oljevirksomheten - investeringer

1 Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2007-2013. Millioner kroner
  2007 2008 2009 2010 2011 20121 20122 20131
I alt  109 895  124 242  135 825  125 421  146 290  186 635  186 044  194 285
                 
Utvinning av råolje og naturgass i alt  106 271  122 479  135 298  124 868  145 820  186 273  185 673  193 800
                 
Leting og konseptstudier 17 929 24 411 27 889 25 493 27 399 29 929 29 502 35 376
                 
Feltutbygging og felt i drift 76 764 92 801  100 150 92 587  112 987  151 706  151 369  154 556
                 
Feltutbygging 30 762 35 184 36 581 30 352 37 475 53 980 53 146 61 010
Varer 11 179 21 439 19 089 12 475 21 161 25 818 21 922 27 052
Tjenester 12 765 8 551 9 190 7 187 8 077 16 484 17 614 14 845
Produksjonsboring 6 817 5 193 8 302 10 690 8 237 11 678 13 610 19 114
                 
Felt i drift 46 003 57 617 63 569 62 235 75 513 97 726 98 223 93 546
Varer 4 059 5 022 5 793 4 797 5 294 7 254 6 183 6 756
Tjenester 15 087 21 625 25 520 24 273 30 928 39 802 39 101 37 332
Produksjonsboring 26 857 30 970 32 256 33 165 39 291 50 670 52 939 49 458
                 
Landvirksomhet3 11 577 5 267 7 259 6 788 5 434 4 638 4 803 3 868
                 
Rørtransport 3 624 1 763  528  552  469  362  370  485
1  Registrert 2. kvartal 2012.
2  Registrert 1. kvartal 2012.
3  Omfatter kontorer, baser og terminalanlegg på land.

Standardtegn i tabeller