Omsetningsstatistikk, tabeller

  1. Omsetning etter næring og varetype og etter marked. Råserier. Millioner NOK
  2. Omsetning etter næring og varetype og etter marked. Råserier. 2005=100
  3. Sesongjustert omsetning etter næring og varetype og etter marked. Månedstall. 2005=100
  4. Sesongjustert omsetning etter næring og varetype og etter marked. Periodetall. 2005=100

Tabell i Statistikkbanken

Internasjonale sammenligninger fra Eurostat