08.03.20 Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning - omsetningsstatistikk.

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Omsetning . Millioner NOK (07.10.2010)
Omsetning . 2005=100. (07.10.2010)
Sesongjustert omsetning etter næring og varetype og etter marked. Månedstall. 2005=100 (07.10.2010)
Sesongjustert omsetning etter næring og varetype og etter marked. Periodetall. 2005=100 (07.10.2010)
Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2010 (07.10.2010)