12.01 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier (25.03.2010)
Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier (25.03.2010)
Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier (25.03.2010)
Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier (25.03.2010)
Statsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier (25.03.2010)
Kommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier (25.03.2010)
Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier (25.03.2010)
Statsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier (25.03.2010)
Kommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier (25.03.2010)
Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier (25.03.2010)