Årlig nasjonalregnskap fra 1970 til 2011

Endelig regnskap 2010, foreløpig regnskap 2011


Sist oppdatert 20.11.2012

Tabeller

Html-tabellene dekker perioden 2003-2011, csv-filene 1970-2011

Kryssløpstabeller 1992-2010
Tilgang- og anvendelsetabeller 2003-2010