11.01 Pengemengde (M0, M1 og M2)

 Tidligere publiserte tabeller. 2010
Basispengemengden (M0). (01.11.2010)
Pengemengden (M2) etter finansobjekt. (01.11.2010)
Pengemengden (M2) etter eiersektor. Millioner kroner. (01.11.2010)
Prosentvis vekst i M1 og M2. (01.11.2010)
Motposter til pengemengden (M2). Faktiske tall. Millioner kroner. (01.11.2010)
Motposter til pengemengden (M2). Endring siste 12 måneder. Millioner kroner. (01.11.2010)
Pengemengden, vekst i prosent (01.11.2010)