03.05 Lovbrudd, anmeldte

 Tidligere publiserte tabeller. 2009
Tabell 1:  Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe. 1993-2008. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (17.03.2009)
Tabell 2:  Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt. 2008. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (17.03.2009)
Tabell 3:  Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). 2008. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (17.03.2009)
Tabell 4:  Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd. 1993-2008 (17.03.2009)