[an error occurred while processing this directive]

Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Kr
  Bygge- og anleggsvirksomhet Håndverksbedrifter - fagarbeidere 2  Håndverks-
bedrifter - hjelpe-
arbeidere 2 
Entreprenør-
bedrifter (fag-
arbeidere og hjelpe-
arbeidere)
I alt Bygge-
virksomhet
Anleggs-
virksomhet
I alt Tømrere, snekkere Blikken-
slagere
Rør-
leggere
Malere Murere Elektro-
montører
1998 134,65 130,93 167,42 132,42 116,36 122,37 137,28 123,12 127,76 137,64 113,88 140,32
1997 125,70 122,37 155,80 123,22 107,10 112,45 125,88 115,21 118,44 128,70 106,80 130,63
1996 118,55 115,60 143,84 116,09 102,02 107,56 116,96 108,52 112,00 121,33 101,94 122,53
1995 114,16 110,82 138,78 111,89 98,11 101,75 111,44 102,34 103,36 117,35 98,66 116,72
1994 112,71 106,87 145,22 108,07 94,06 98,11 109,34 99,07 98,34 112,43 95,07 118,60
                         
1998                        
4. kvartal 140,55 135,94 175,44 138,06 119,39 130,39 142,14 128,14 133,65 144,10 118,16 147,14
3. kvartal 137,76 134,09 168,13 135,26 118,59 123,15 140,97 124,14 128,79 140,80 116,26 143,43
2. kvartal 132,15 128,76 163,91 130,10 116,36 119,75 134,95 122,40 126,65 134,40 111,58 137,69
1. kvartal 128,01 125,05 159,18 126,37 111,52 116,33 130,89 118,14 121,60 131,36 109,42 132,29
                         
1997                        
4. kvartal 129,38 126,13 159,32 126,93 109,84 116,20 134,11 120,45 121,14 131,79 109,62 134,07
3. kvartal 126,88 123,20 158,16 123,63 106,55 112,36 126,10 115,28 117,30 129,70 106,32 132,23
2. kvartal 124,88 121,24 155,04 122,37 107,26 110,97 122,27 112,51 118,95 128,49 106,67 130,09
1. kvartal 121,13 118,44 149,28 119,62 104,27 109,50 120,29 111,60 116,08 124,69 104,34 125,32
                         
1996                        
4. kvartal 123,15 120,27 146,24 121,00 106,21 112,81 123,40 114,00 116,31 125,94 105,13 127,24
3. kvartal 118,90 115,28 144,74 114,89 102,46 108,89 116,28 109,98 111,74 120,02 99,86 123,35
2. kvartal 116,88 113,96 142,99 114,74 99,92 106,22 113,54 106,20 112,41 120,51 100,85 120,96
1. kvartal 114,59 112,23 140,02 113,09 98,95 102,86 114,13 103,07 106,62 118,16 100,94 117,51
                         
1995                        
4. kvartal 115,90 113,07 138,64 114,13 100,56 104,55 114,84 105,15 104,99 119,50 102,31 117,83

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

2 Offshore-arbeidere er ikke medregnet

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]