[an error occurred while processing this directive]

Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon
  Voksne arbeidere ialt Voksne menn Voksne kvinner
Gjennomsn. time-
fortjeneste. Kr
Indeks for gjennomsn. timefortjeneste (1979=100) Gjennomsn. time-
fortjeneste. Kr
Indeks for gjennomsn. timefortjeneste (1979=100) Gjennomsn. time-
fortjeneste. Kr
Indeks for gjennomsn. timefortjeneste (1979=100)
Løpende krone-
verdi
Fast krone-
verdi
Løpende krone-
verdi
Fast krone-
verdi
Løpende krone-
verdi
Fast krone-
verdi
1998 125,47 345,70 125,20 128,25 342,30 123,90 112,39 372,80 135,00
1997 118,85 327,50 121,30 121,58 324,50 120,10 106,09 351,90 130,30
1996 114,42 315,30 119,70 116,96 312,10 118,60 102,18 338,90 128,70
1995 109,83 302,60 116,40 112,27 299,60 115,20 97,85 324,50 124,80
1994 106,12 292,40 115,20 108,49 289,50 114,10 94,55 313,60 123,60
                   
1998                  
4. kvartal 129,52 356,90 128,30 132,25 352,90 126,90 116,84 387,50 139,30
3. kvartal 127,83 352,20 127,40 130,63 348,60 126,10 114,82 380,80 137,70
2. kvartal 124,53 343,10 124,40 127,51 340,30 123,40 110,39 366,10 132,80
1. kvartal 120,24 331,30 120,80 122,90 328,00 119,60 107,50 356,60 130,00
                   
1997                  
4. kvartal 120,37 331,70 122,00 123,16 328,70 120,90 107,68 357,10 131,40
3. kvartal 119,66 329,70 122,10 122,38 326,60 120,90 106,80 354,20 131,10
2. kvartal 118,86 327,50 121,40 121,77 325,00 120,50 105,48 349,90 129,70
1. kvartal 116,53 321,10 119,60 119,06 317,70 118,30 104,30 345,90 128,80
                   
1996                  
4. kvartal 116,77 321,80 121,00 119,34 318,50 119,80 104,54 346,70 130,40
3. kvartal 114,87 316,50 119,80 117,30 313,10 118,50 103,27 342,50 129,70
2. kvartal 113,89 313,90 119,50 116,63 311,30 118,50 100,86 334,50 127,40
1. kvartal 112,09 308,90 118,60 114,55 305,70 117,40 99,87 331,20 127,20
                   
1995                  
4. kvartal 111,13 306,20 117,20 113,57 303,10 116,00 99,14 328,80 125,90

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]