Statistisk sentralbyrå
Tabell 2  Indeks for gjennomsnittlig avtalt lønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og samferdsel2. 3. kvartal 1997=100
  Industri Olje- og
gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2
3. kvartal 1997 100,0 100,0 100,0 100,0
1. kvartal 1998 101,1 101,2 100,6 101,2
2. kvartal 1998 103,5 102,6 103,9 103,3
3. kvartal 1998 106,1 106,8 106,8 105,9
4. kvartal 1998 106,8 108,1 107,7 107,2
1. kvartal 1999 108,0 108,5 107,9 107,8
2. kvartal 1999 109,1 109,7 108,8 108,8

1 Avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.

2 Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.