Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner

3   Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet eksklusive skoleverket etter kjønn og utdanning, 1. desember 2006. Foreløpige tall
  Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent
Kommuner og fylkeskommuner i alt  120 087 27 373 6,1
Grunnskolenivå 17 164 23 611 5,7
Videregående skole-nivå 45 783 25 093 5,6
Universitets-, høyskolenivå, 1-4 år 47 382 29 752 6,1
Universitets-, høyskolenivå, over 4 år 7 309 35 414 5,5
       
Menn 41 603 28 717 5,6
Grunnskolenivå 6 068 24 413 5,4
Videregående skole-nivå 17 698 26 253 5,3
Universitets-, høyskolenivå, 1-4 år 13 009 31 638 5,3
Universitets-, høyskolenivå, over 4 år 4 032 36 912 5,3
       
Kvinner 78 484 26 660 6,6
Grunnskolenivå 11 096 23 172 5,9
Videregående skole-nivå 28 085 24 361 5,9
Universitets-, høyskolenivå, 1-4 år 34 373 29 039 6,6
Universitets-, høyskolenivå, over 4 år 3 277 33 571 6,1

Standardtegn i tabeller