Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner

1   Månedslønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Heltidsekvivalenter etter arbeidstid. Per 1. desember 2006. Foreløpige tall. Kroner og prosent
  Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent fra året før
Ansatte i kommuner og fylkeskommuner eksklusive skoleverket  300 953 26 658 6,3
Heltidsansatte i alt  120 087 27 373 6,1
Deltidsansatte i alt  180 866 25 800 6,6
       
Menn i alt 63 908 28 352 5,5
Heltidsansatte i alt 41 603 28 717 5,6
Deltidsansatte i alt 22 305 26 830 5,7
       
Kvinner i alt  237 045 26 139 6,6
Heltidsansatte i alt 78 484 26 660 6,6
Deltidsansatte i alt  158 561 25 686 6,7

Standardtegn i tabeller