Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Ansatte i IKT-sektoren

2   Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde per 3. kvartal 2001. Kroner
Næringsområde Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtidsgodtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
I alt 36 801      31 938 29 906  375 1 656 1 059
IKT-industri 6 994 30 076 29 084  366  626 1 770
IKT-varehandel 8 008 30 949 27 879  224 2 846  745
IKT-telekommunikasjoner 7 744 31 362 29 633  640 1 089  905
IKT-konsulentvirksomhet 14 055 35 502 33 696  227 1 579 1 163

Standardtegn i tabeller