Statistisk sentralbyrå

Lastebilundersøkelsen

1 Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal
  Kjøretøykilometer Transportmengde Transportarbeid Tomkjøringsprosent Gjennomsnittlig transportlengde per tonn
  I alt Med last
Nasjonal leie- og egentransport            
  Mill. Mill. tonn Mill. tonnkm Prosent Km
1993 1 063,4  729,1  176,3 7 595,7 31,4 43,1
1994 1 072,6  747,0  186,0 7 960,1 30,4 42,8
1995 1 159,9  819,2  188,3 8 846,8 29,4 47,0
1996 1 211,3  859,7  206,1 9 718,6 29,0 47,2
1997 1 385,2  987,4  217,7 10 903,3 28,7 50,1
1998 1 357,9  984,3  221,3 11 752,8 27,5 53,1
1999 1 364,7  994,3  225,0 11 856,4 27,1 52,7
2000 1 359,6  991,6  218,4 12 133,1 27,1 55,5
2001 1 328,1  981,9  215,9 12 394,0 26,1 57,4
2002 1 329,3  982,6  211,7 12 718,9 26,1 60,1
2003 1 471,7 1 084,1  226,8 13 618,2 26,3 60,0
2004 1 586,2 1 160,5  240,4 14 458,2 26,8 60,1
2005 1 607,4 1 192,1  240,7 15 348,3 25,8 63,8
2006 1 609,8 1 181,8  245,2 15 316,0 26,6 62,5
             
2007 1 647,6 1 203,2  263,9 15 674,9 27,0 59,4
1. kvartal  395,6  290,9 63,3 4 056,8 26,5 64,1
2. kvartal  388,0  277,8 60,7 3 593,4 28,4 59,2
3. kvartal  415,2  306,3 69,9 3 808,9 26,2 54,5
4. kvartal  448,8  328,3 70,1 4 215,9 26,9 60,2
             
Nasjonal leietransport            
  Mill. Mill. tonn Mill. tonnkm Prosent Km
1993  665,9  456,3  115,5 5 766,3 31,5 49,9
1994  698,4  492,9  121,6 6 283,6 29,4 51,7
1995  774,0  545,7  126,1 6 973,6 29,5 55,3
1996  810,5  573,7  136,2 7 701,0 29,2 56,6
1997  921,9  662,8  142,2 8 615,3 28,1 60,6
1998  959,9  700,7  143,5 9 558,6 27,0 66,6
1999 1 070,8  788,7  174,9 10 445,1 26,3 59,7
2000 1 021,9  758,6  154,6 10 281,6 25,8 66,5
2001  999,3  747,3  153,3 10 416,1 25,2 67,9
2002 1 006,9  760,9  147,9 10 865,4 24,4 73,5
2003 1 017,8  761,2  138,2 10 764,6 25,2 77,9
2004 1 074,5  816,0  133,1 11 306,8 24,1 85,0
2005 1 132,2  851,7  165,0 12 434,9 24,8 75,4
2006 1 148,7  865,2  152,0 12 393,4 24,7 81,5
             
2007 1 125,6  831,6  162,0 12 134,3 26,1 74,9
1. kvartal  273,2  205,5 39,9 3 275,0 24,8 82,2
2. kvartal  255,6  184,9 36,3 2 731,4 27,7 75,2
3. kvartal  279,7  205,7 40,1 2 847,0 26,4 71,0
4. kvartal  317,0  235,4 45,7 3 280,9 25,7 71,7
             
Internasjonal leie- og egentransport            
  Mill. 1 000 tonn Mill. tonnkm Prosent Km
1996  170,3 .. 3 791,8 2 748,6 .. ..
1997  184,0 .. 4 001,7 3 161,2 .. ..
1998  184,9 .. 3 915,1 3 002,6 .. ..
1999  201,1  177,1 3 971,4 3 174,0 11,9  799,2
2000  187,7  165,4 3 824,0 3 019,2 11,9  789,5
2001  172,9  152,2 3 732,8 2 789,2 12,0  747,2
2002  170,9  147,5 3 801,1 2 705,8 13,7  711,8
2003  193,8  164,3 4 550,7 3 068,3 15,2  674,2
2004  189,6  165,4 4 062,8 3 006,4 12,8  740,0
2005  176,1  149,8 4 005,9 2 894,9 15,0  722,7
20061  227,6  195,3 6 095,6 4 076,5 14,2  668,8
             
2007  239,6  197,3 6 638,0 3 956,0 17,7  596,0
1. kvartal 48,8 40,1 1 619,3  843,3 17,8  520,8
2. kvartal 55,6 45,7 1 610,2  933,8 17,7  579,9
3. kvartal 69,5 57,6 1 652,2 1 197,3 17,1  724,7
4. kvartal 65,9 53,9 1 756,3  981,7 18,1  559,0
1  Fra og med 2006 er tall for internasjonal transport med norske lastebiler kalibrert mot utenrikshandelsstatistikken. Disse tallene er derfor ikke sammelignbare med tall for tidligere år.

Standardtegn i tabeller