Statistisk sentralbyrå

Landbrukstelling 2010

2 Jordbruksbedrifter med jordleige, etter tal leigeforhold, etter fylke 2010
  Jordbruksbedrifter med jordleige Jordbruksbedrifter etter tal leigeforhold Leigeforhold, i alt
  1 leigeforhold 2-4 leigeforhold 5-9 leigeforhold 10 eller fleire leigeforhold
I alt 30 398 9 267 13 402 5 913 1 816  108 934
Fylke            
Østfold 1 361  575  550  177 59 3 982
Akershus/Oslo 1 419  548  572  232 67 4 537
Hedmark 2 592  642 1 124  619  207 10 592
Oppland 3 305 1 072 1 640  519 74 9 718
Buskerud 1 513  451  656  312 94 5 558
Vestfold  905  329  341  163 72 3 283
Telemark 1 016  275  419  222  100 4 255
Aust-Agder  522  103  185  160 74 2 771
Vest-Agder  883  170  325  267  121 4 535
Rogaland 2 607 1 134 1 151  269 53 6 598
Hordaland 2 124  705  984  351 84 6 684
Sogn og Fjordane 2 138  814 1 014  285 25 5 567
Møre og Romsdal 2 295  512 1 052  565  166 9 245
Sør-Trøndelag 2 230  655 1 022  454 99 7 697
Nord-Trøndelag 2 189  730 1 088  328 43 6 198
Nordland 2 013  373  813  565  262 10 227
Troms Romsa  979  124  355  327  173 5 876
Finnmark Finnmárku  307 55  111 98 43 1 611

Standardtegn i tabeller