Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget
18 Kommunestyrevalget 2007. Spesifikasjon av Felleslister, Lokale lister og Andre lister [Rettet 8. februar 2011]
Nr. Kommune Listens navn Godkjente stemmesedler Representanter
Østfold        
0101 Halden (A) Demokratene 27 -
0105 Sarpsborg (A) Kristent Samlingsparti 47 -
0106 Fredrikstad (L) Bymiljølista  681 1
- (L) Folkets stemme  700 1
- (A) Kristent Samlingsparti 47 -
- (A) Kystpartiet 41 -
0124 Askim (L) Askimpartiet  354 2
0136 Rygge (A) Demokratene 24 -
         
Akershus        
0216 Nesodden (A) Demokratene 34 -
0219 Bærum (A) Demokratene 83 -
- (L) Folket  230 -
0220 Asker (L) Askers Grønne Venner 1 138 2
0228 Rælingen (L) Rælingen i våre hjerter  203 1
0230 Lørenskog (A) Demokratene 24 -
- (L) Lørenskog i våre hjerter  732 2
0235 Ullensaker (A) Demokratene 14 -
0237 Eidsvoll (L) Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste  622 3
         
Oslo        
0301 Oslo (A) Demokratene  306 1
- (A) Det Liberale Folkepartiet  127 -
- (A) Samfunnspartiet  129 -
- (A) Kristent Samlingsparti  158 -
- (A) Kystpartiet  120 -
- (L) Oslo Byaksjon 1 466 -
- (L) Innvandrerpartiet  329 -
  (L) Demokratisk Alternativ for Oslo  191 -
Hedmark        
0403 Hamar (L) By- og bygdelista 5 901 16
0412 Ringsaker (L) Ringsakerliste 1 991 6
0417 Stange (L) Bygdelista for Stange  422 2
0418 Nord-Odal (L) Nord-Odal Bygdeliste  311 3
0423 Grue (F) Fellesliste mellom SP, H, V og K  946 8
0425 Åsnes (A) Demokratene 9 -
- (L) Radikale sosialister  250 2
0430 Stor-Elvdal (L) Bygdelista i Stor-Elvdal  326 5
0432 Rendalen (L) Rendalen Frie Velgere 89 1
0434 Engerdl (F) Samlingslista Senterpartiet/Venstre  357 6
0436 Tolga (L) Frie Velgere 77 1
0437 Tynset (L) Tynsetlista frie velgere  540 6
         
Oppland        
0501 Lillehammer (L) Lillehammer By & Bygdeliste  609 2
0512 Lesja (L) Bygdalista 56 1
0513 Skjåk (L) Bygdalist i Skjåk  156 3
0514 Lom (L) Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid  201 3
0515 Vågå (L) Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid  203 2
0522 Gausdal (L) Bygdalista  709 6
- (F) Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre  358 3
0534 Gran (L) Gran Bygdeliste 2 341 10
0536 Søndre Land (L) Søndre Land Bygdeliste  838 9
- (F) Fellesliste H og KrF  215 2
0538 Nordre Land (L) Bygdelista for Nordre Land  281 3
0540 Sør-Aurdal (L) Tverrpolitisk Kommuneliste  174 3
0542 Nord-Aurdal (A) Demokratene 7 -
0543 Vestre Slidre (L) Bygdeliste  511 10
0545 Vang (L) Bygdelista  135 3
         
Buskerud        
0602 Drammen (L) Drammen Byliste  762 1
- (A) Demokratene 36 -
0615 Flå (L) Bygdeliste for Flå  246 5
- (F) Samarbeidslista mellom SP KrF og Ap  200 5
0616 Nes (L) Nes Bygdeliste  321 4
0622 Krødsherad (L) Tverrpolitisk Bygdeliste  644 10
0623 Modum (L) Bygdelista i Modum  459 3
0625 Nedre Eiker (A) Demokratene 25 -
0626 Lier (L) Uavhengig folkevalgte  186 1
- (A) Demokratene 13 -
0627 Røyken (A) Kystpartiet 24 -
- (A) Demokratene 25 -
0628 Hurum (A) Demokratene 33 -
         
Vestfold        
0701 Horten (A) Demokratene 78 -
- (L) Fellesliste Helse og Omsorg  279 1
0702 Holmestrand (L) By- og Bygdelista Holmestrand  704 4
- (A) Demokratene 21 -
0704 Tønsberg (A) Demokratene 55 -
- (L) Bylisten mot Bomring  471 1
0706 Sandefjord (A) Kystpartiet 40 -
- (A) Demokratene 22 -
0709 Larvik (L) Larvikslista 2 123 4
- (A) Demokratene 34 -
0711 Svelvik (A) Demokratene 9 -
0713 Sande (A) Demokratene 9 -
0714 Hof (A) Demokratene 32 -
0716 Re (A) Demokratene 28 -
- (L) Kommunestyrevalglisten i Re mot bomring 50 -
0722 Nøtterøy (L) Nøtterøylisten mot Bomring  443 2
- (F) Felleslista RV/SV 1 236 5
0723 Tjøme (L) Tjømelista  450 4
         
Telemark        
0805 Porsgrunn (A) Demokratene 29 -
- (L) Bylista  394 1
0806 Skien (A) Demokratene 44 -
0807 Notodden (L) Solidaritetslista 1 523 11
0811 Siljan (F) Fellesliste H, Krf og V  411 6
0814 Bamble (F) Fellesliste for RV og SV  389 2
0819 Nome (L) Tverrpolitisk liste for Lunde  217 2
0826 Tinn (L) Nye tverrpolitisk liste  347 3
0831 Fyresdal (L) Bygdelista  224 7
         
Aust-Agder        
0906 Arendal (A) Demokratene 20 -
- (A) Kystpartiet 34 -
0914 Tvedestrand (A) Demokratene 2 -
- (L) Tvedestrand Tverrpolitiske Liste  786 7
0926 Lillesand (A) Demokratene 6 -
0928 Birkenes (A) Demokratene 5 -
0937 Evje og Hornnes (L) Tverrpolitisk Bygdeliste  293 4
0938 Bygland (F) Bygland Høgre og Bygland Venstre  104 2
- (L) Bygland Bygdeliste  226 5
0941 Bykle (L) Bykle Bygdeliste 37 1
         
Vest-Agder        
1001 Kristiansand (A) Demokratene 1 594 2
1002 Mandal (A) Demokratene 7 -
1003 Farsund (A) Demokratene 8 -
1004 Flekkefjord (A) Demokratene 16 -
1014 Vennesla (A) Demokratene 45 -
1017 Songdalen (A) Demokratene 44 -
1018 Søgne (A) Demokratene 8 -
1026 Åseral (L) Tverrpolitisk bygdeliste  104 4
1027 Audnedal (L) Bygdelista for øvre del av Audne  348 7
1029 Lindesnes (A) Demokratene 17 -
1032 Lyngdal (A) Demokratene 14 -
1034 Hægebostad (L) Samarbeidslista  275 6
- (L) Tverrpolitisk liste  194 5
1037 Kvinesdal (A) Demokratene 7 -
         
Rogaland        
1102 Sandnes (A) Kristent Samlingsparti 80 -
- (A) Kystpartiet 82 -
1103 Stavanger (A) Demokratene 56 -
- (A) Kystpartiet 61 -
- (L) Bymiljølista  252 -
1119 Hå (L) Nærbølista 2 383 12
- (A) Kristent Samlingsparti 60 -
1124 Sola (L) Tanangerlisten  835 3
1142 Rennesøy (L) Samlingsliste  163 2
1144 Kvitsøy (A) Det Norske Arbeiderparti og Tverrpolitisk gruppe  121 6
- (A) Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige  184 9
1149 Karmøy (A) Kystpartiet  120 -
1151 Utsira (L) Bygdalista for Utsira 59 5
- (F) Utsira Fellesliste 70 6
1160 Vindafjord (L) Bjoa bygdeliste  129 1
         
Hordaland        
1201 Bergen (A) Demokratene  491 -
- (A) Kristent Samlingsparti  135 -
- (A) Kystpartiet  142 -
- (L) Det sosialdemokratiske parti  537  
1216 Sveio (L) Bygdeliste for Sveio 92 1
- (A) Kystpartiet 72 1
1221 Stord (A) Demokratane  330 2
1223 Tysnes (L) Tverrpolitisk  137 2
1224 Kvinnherad (L) Innbyggjarpartiet  640 4
- (L) Tverrpolitisk samlingsliste  287 1
- (L) Uavhengig Sentrum  203 1
1228 Odda (A) Demokratene 92 -
- (L) Nye Odda  462 3
1232 Eidfjord (L) Tverrpolitisk bygdeliste 75 2
- (A) Samlingslista Høgre/Eidfjordlista 79 2
1233 Ulvik (L) Bygdelista 2007 50 1
1238 Kvam (A) Demokratane 16 -
- (L) Dei uavhengige  526 3
1242 Samnanger (L) Bygdalista  170 3
1243 Os (L) Tverrpolitisk samlingslistebygd  973 4
1245 Sund (A) Demokratane 25 -
1246 Fjell (A) Demokratane 75 -
- (L) SotraLista 1 175 6
1247 Askøy (A) Demokratane  219 1
- (A) Kystpartiet 33 -
1252 Modalen (L) Samlingslista for Modalen 78 5
- (L) Solrenningslista  107 8
1256 Meland (L) RV, SV og Sosialdemokratar i Meland  271 2
- (A) Kystpartiet 17 -
1259 Øygarden (L) Borgarleg Fellesliste  114 1
- (L) Tverrpolitisk Valliste for Øygarden  876 10
- (A) Demokratane 13 -
1260 Radøy (F) Raud Valallianse/Sosialistisk Venstreparti 72 1
1263 Lindås (A) Kystpartiet 46 -
1265 Fedje (A) Demokratane 18 1
         
Sogn og Fjordane        
1401 Flora (L) Flora Demokratiske Solidaritet  150 1
1413 Hyllestad (L) Samlingslista  123 3
1416 Høyanger (A) Kystpartiet 22 -
1428 Askvoll (A) Kystpartiet 28 -
1430 Gaular (L) Samlingslista for Gaular  230 3
1439 Vågsøy (L) Bryggjalista 93 1
1441 Selje (L) Folkeleg Fellesliste 81 1
         
Møre og Romsdal        
1502 Molde (A) Kystpartiet 63 -
1504 Ålesund (A) Demokratene 69 -
- (L) Tverrpolitisk liste for Ålesund 1 681 5
1511 Vanylven (A) Kystpartiet  113 1
1514 Sande (L) Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa  305 5
1515 Herøy (L) Folkelista - Tverrpolitisk liste for bygd og by  441 4
1516 Ulstein (A) Kristent Samlingsparti 41 -
1517 Hareid (L) Folkelista for Hareid kommune  541 5
1523 Ørskog (F) Fellesliste KrF/Sp/V  347 6
1524 Norddal (L) Tverpolitisk liste for Norddal  131 3
- (L) Norddalslista  298 7
1525 Stranda (A) Demokratene 31 -
1531 Sula (L) Sulalista, partipolitisk uavhengig liste for Sula  676 6
1534 Haram (L) Uavhengig valliste for Haram  719 6
1539 Rauma (L) Raumapartiet  171 1
1543 Nesset (L) Innbyggerliste 73 1
1545 Midsund (L) Tverrpolitisk liste 68 1
1571 Halsa (L) Tverrpolitisk bygdeliste  174 3
         
Sør-Trøndelag        
1601 Trondheim (A) Demokratene  671 1
1612 Hemne (L) Hemnelista  170 -
- (A) Demokratene 9 -
1622 Agdenes (L) Felleslista for bygdeutvikling  295 5
- (L) Tverrpolitisk liste  232 4
1624 Rissa (A) Demokratene 67 -
1627 Bjugn (L) Bygdalista i Bjugn  117 2
1633 Osen (L) Valgliste for Seter og Angen Krets 65 2
- (L) Upolitisk bygdalista  125 3
1635 Rennebu (F) Fellesliste Høyre og Venstre  383 7
1636 Meldal (F) Fellesliste for Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre  307 3
- (L) Meldalslista 53 -
1638 Orkdal (L) Orkdalslista 1 028 7
- (A) Demokratene 7 -
1640 Røros (L) Røroslista  320 3
1644 Holtålen (F) Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre  467 8
1648 Midtre Gauldal (L) Bygdefolkets liste  309 4
1653 Melhus (A) Demokratene 24 -
1657 Skaun (L) Buviklista  526 3
1663 Malvik (F) Malviklista  302 2
1664 Selbu (F) Fellesliste for Senterpartiet, Venstre og Kristelig folkeparti  589 8
- (F) Valgliste for AP og SV  829 11
1665 Tydal (L) Tydalslista, bygdeliste for utvikling  102 3
         
Nord-Trøndelag        
1702 Steinkjer (A) Demokratene 15 -
1703 Namsos (A) Demokratene 7 -
1711 Meråker (L) Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste  126 2
1714 Stjørdal (A) Demokratene 9 -
1719 Levanger (A) Demokratene 4 -
1721 Verdal (A) Demokratene 3 -
1723 Mosvik (L) Uavhengig Bygdeliste 14 -
1724 Verran (L) Bygdalista Verran 56 1
1725 Namdalseid (A) Demokratene 2 -
1738 Lierne (L) Lierne Bygdeliste 44 1
1739 Røyrvik (A) Samarbeidslista i Røyrvik Fellesliste mellom frie velgere, H, Krf, Sp og V  148 7
- (A) Demokratene 11 -
1740 Namsskogan (L) Optimum 67 2
- (A) Demokratene 9 -
1742 Grong (A) Demokratene 10 -
1743 Høylandet (L) Bygdeliste for Høylandet 52 1
- (L) Valgliste for Øvre-Høylandet og Kongsmoen krets 57 2
1748 Fosnes (F) Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti  213 9
- (A) Demokratene 7 -
1749 Flatanger (F) Fellesliste Ap/SV  103 3
         
Nordland        
1804 Bodø (A) Kystpartiet  130 -
1805 Narvik (A) Demokratene 46 -
1811Bindal (L) Bindal Alternative Liste  115 2
- (F) Liste Venstre/Senterpartiet/Høyre  262 4
- (F) Liste Sp/SV  158 3
1812 Sømna (L) Sømna Bygdeliste 87 1
- (F) Fellesliste Sp og KrF  524 9
1813 Brønnøy (L) Brønnøy Samarbeidsliste  284 2
1816 Vevelstad (L) Kommunelista 80 4
- (L) Samarbeidsliste  119 5
1820 Alstahaug (L) Sandnessjøen Tverrpolitiske Liste - Bylista  289 3
- (A) Kystpartiet  130 1
1822 Leirfjord (L) Leirfjord Bygdeliste 73 1
1825 Grane (A) Fellesliste mellom Grane Senterparti og Bygdepolitisk liste  285 6
1827 Dønna (A) Kystpartiet 60 1
- (L) Dønna Positivitetsliste 28 -
1832 Hemnes (L) Hemnes Ordførerliste 51 -
1833 Rana (L) Miljølisten Rana 1 195 4
1834 Lurøy (A) Kystpartiet  226 4
- (L) Lovund Tverrpolitiske Liste 52 1
1835 Træna (F) Senterpartiet/Kristelig Folkeparti 73 4
1836 Rødøy (A) Kystpartiet 84 2
- (L) Rødøy fellesliste  166 4
1837 Meløy (L) Samarbeidslista  254 2
1839 Beiarn (L) Beiarn Bygdeliste  385 8
1841 Fauske (L) Felleslista  364 2
1849 Hamarøy (A) Samarbeidslista venstre og partipolitisk uavhengige  116 2
1850 Tysfjord (A) Felleslista for Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige  279 5
- (L) Tverrpolitisk liste for Tysfjord  126 2
- (L) Ungdomslista i Tysfjord  101 2
- (A) Kystpartiet 12 -
1852 Tjeldsund (L) Bygdelista Fiskefjord - Kongsvik 30 1
- (L) Hinnøysiden tverrpolitiske liste  141 3
1856 Røst (A) Felleslista (SP, KRF, H, FRP og politisk uavhengige velgere) 37 1
- (A) Sentrumslista (Kystpartiet, Venstre og partipolitisk uavhengige velgere)  122 5
- (A) Røst Arbeiderparti og frie velgeres liste  149 5
1857 Værøy (L) Felleslista for Værøy  170 6
1859 Flakstad (L) Flakstad distriktsliste  268 8
- (L) Fredvang og Krystad bygdeliste 93 3
1860 Vestvågøy (A) Kystpartiet  110 1
- (L) Vestvågøylista  174 1
1865 Vågan (A) Kystpartiet  164 1
1866 Hadsel (L) Hadsel Fellesliste  864 6
1867 Bø (F) Det norske arbeiderpartiet og Høyre  659 8
1868 Øksnes (L) Øksnes Tverrpolitiske liste  759 7
1874 Moskenes (L) Bygdelista i Moskenes 72 2
- (L) Moskenes fellesliste  275 8
         
Troms Romsa        
1901 Harstad (A) Kystpartiet 55 -
1902 Tromsø (A) Kystpartiet  263 -
1915 Bjarkøy (L) Bjarkøylista  158 7
- (L) Sandsøy og Fenes/Skjellesvik bygdeliste  140 6
1917 Ibestad (L) Andørja fellesliste  305 7
- (F) Ibestad fellesliste - en sammenslutning av partipolitisk uavhengige, V, SP og A  420 10
1922 Bardu (A) Kystpartiet 44 -
1924 Målselv (F) Fellesliste Rød Valgallianse/Sosialistisk Venstreparti  177 2
1925 Sørreisa (L) Samlingslista  481 6
1926 Dyrøy (L) Felleslista for Dyrøy  159 4
1928 Torsken (L) Gryllefjord bygdeliste og frie velgere  145 4
- (L) Felleslista i Torsken 37 1
- (A) Kystpartiet 69 2
1929 Berg (A) Berg fellesliste 84 2
- (A) Senterpartiet og Tverrpolitisk liste  178 5
1931 Lenvik (A) Kystpartiet  172 1
- (A) Demokratene 13 -
1933 Balsfjord (A) Kystpartiet 60 -
1936 Karlsøy (A) Kystpartiet  153 2
- (L) Reinøylista 72 1
1938 Lyngen (L) Kretsliste for området Russelv - Sør-Lenangsbotn  103 1
- (A) Kystpartiet 93 1
1939 Storfjord (F) Felleslista 60 1
- (L) Skibotn Folkeliste  129 2
- (F) Fellesliste mellom Høyre og Kristelig folkeparti 58 1
1941 Skjervøy (A) Kystpartiet  564 7
1943 Kvænangen (A) Kystpartiet 94 2
- (F) Kvænangen H/Krf  240 5
         
Finnmark Finnmárku        
2002 Vardø (A) Kystpartiet  134 2
- (L) Vardølista  188 3
2003 Vadsø (A) Kystpartiet 62 -
2004 Hammerfest (A) Kystpartiet  112 1
2011 Kautokeino (L) Kautokeino Fastboendes liste  201 3
- (L) Kautokeino Flyttesameliste  382 5
- (A) Samefolkets Parti  299 4
2012 Alta (A) Kystpartiet  287 1
- (A) Kristent Samlingsparti 37 -
2014 Loppa (A) Kystpartiet  214 5
2017 Kvalsund (L) Kvalsund og Omegn bygdeliste  104 3
- (L) Kvalsund Sosialdemokratiske liste 78 2
2019 Nordkapp (A) Kystpartiet 59 1
2021 Karasjok (L) Karasjoga Johttisqmiid searvvi listu/Karasjok flyttsamelagets liste  124 2
- (A) Samefolkets Parti  243 4
- (L) Sosialisttalas joavku / Sosialistisk gruppe 60 1
2025 Tana (F) Tana fellesliste  175 2
- (A) Venstre og uavhengige velgeres liste  179 2
- (A) Samefolkets parti/NSR/Uavhengige Velgere  109 1
2027 Nesseby (A) Samefolkets Parti 86 2
- (L) Tverrpolitisk liste  111 3
2030 Sør-Varanger (L) Mátte Várjjat Listu  117 1

Standardtegn i tabeller