Statistisk sentralbyrå

2 Kommunestyrevalgene 2003-2007. Godkjente stemmesedler og representanter, etter parti/valgliste (Rettet 7. mars 2011)
Parti/valgliste Godkjente stemmer 2003 Godkjente stemmer 2007 Stemmer i prosent Representanter
2003 2007 Endring i prosentpoeng 2003-2007 2003 2007 Endring 2003-2007
I alt 2 052 804 2 209 739  100,0  100,0 - 11 138 10 952 -186
Det norske Arbeiderparti  563 583  655 096 27,5 29,6 2,2 3 238 3 296 58
Fremskrittspartiet  337 595  387 487 16,4 17,5 1,1 1 459 1 624  165
Høyre  372 427  425 700 18,1 19,3 1,1 1 553 1 622 69
Kristelig Folkeparti  131 605  141 027 6,4 6,4 0,0  808  777 -31
Senterpartiet  162 557  175 677 7,9 8,0 0,0 1 609 1 590 -19
Sosialistisk Venstreparti  254 269  137 041 12,4 6,2 -6,2 1 054  554 -500
Venstre 79 002  129 657 3,8 5,9 2,0  431  560  129
Pensjonistpartiet 26 855 20 501 1,3 0,9 -0,4 53 49 -4
Rød Valgallianse 32 165 41 340 1,6 1,9 0,3 57 66 9
Miljøpartiet De Grønne 3 529 6 963 0,2 0,3 0,1 7 6 -1
Norges Kommunistiske Parti 1 132  526 0,1 0,0 0,0 3 - -3
Felleslister 11 858 10 616 0,6 0,5 -0,1  135  149 14
Lokale lister 67 365 64 977 3,3 2,9 -0,3  604  548 -56
Andre lister 8 862 13 131 0,4 0,6 0,2  127  111 -16

Standardtegn i tabeller