Statistisk sentralbyrå


3   Fylkestingsvalgene 1995-1999. Godkjente stemmesedler og representanter, etter parti/valgliste
Parti/valgliste Godkjente
stemmer
1995
Godkjente
stemmer
1999
Stemmer i prosent Endring i
prosentpoeng
1995-1999
Representanter Endring
1995-1999
1995 1999 1995 1999
I alt 2 006 799 1 941 236 100,0 100,0 - 953 939 -14
                 
Det norske Arbeiderparti 627 546 547 259 31,3 28,2 -3,1 308 278 -30
Fremskrittspartiet 241 814 261 049 12,0 13,4 1,4 103 120 17
Høyre 399 804 412 758 19,9 21,3 1,4 179 185 6
Kristelig Folkeparti 170 605 195 459 8,5 10,1 1,6 86 102 16
Senterpartiet 235 264 164 627 11,7 8,5 -3,2 133 95 -38
Sosialistisk Venstreparti 123 164 165 511 6,1 8,5 2,4 58 79 21
Venstre 94 571 81 094 4,7 4,2 -0,5 48 41 -7
Pensjonistpartiet 30 137 24 003 1,5 1,2 -0,3 14 7 -7
Rød Valgallianse 34 054 41 469 1,7 2,1 0,4 10 13 3
Miljøpartiet De Grønne 8 848 7 612 0,4 0,4 0,0 - 1 1
Norges Kommunistiske Parti 2 072 2 263 0,1 0,1 0,0 - - .
Naturlovpartiet 1 560 1 622 0,1 0,1 0,0 - - .
Fedrelandspartiet 3 644 1 296 0,2 0,1 -0,1 - - .
Hvit Valgallianse1 1 252 260 0,1 0,0 -0,1 - - .
Samfunnspartiet 228 137 0,0 0,0 0,0 - - .
Generasjonspartiet2 492 860 0,0 0,0 0,0 - - .
Samlingspartiet Ny Fremtid . 1 409 . 0,1 . - - .
Tverrpolitisk Kyst- og distriktsparti3 . 405 . 0,0 . . - .
Kystpartiet . 4 530 . 0,2 . . 3 .
Andre lister 31 744 27 613 1,6 1,4 -0,2 14 15 1
1  I 1995: Stopp Innvandringen.
2  I 1995: Folkets Vilje.
3  I 1997: Tverrpolitisk Folkeparti.

Standardtegn i tabeller