09.01 Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere publiserte tabeller. 2007
Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 2:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 3:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 4:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 5:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 6:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 7:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (23.05.2007)
Tabell 8:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2004=100 (23.05.2007)
Tabell 9:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal (23.05.2007)
Tabell 10:  Produksjon. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 11:  Produksjon. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 12:  Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 13:  Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 14:  Produktinnsats. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 15:  Produktinnsats. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 16:  Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 17:  Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 18:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 19:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 20:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 21:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 22:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 23:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (23.05.2007)
Tabell 24:  Hovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 25:  Hovedtall for konsum. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 26:  Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 27:  Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 28:  Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 29:  Konsum i husholdninger. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 30:  Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 31:  Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 32:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 33:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (23.05.2007)
Tabell 34:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 35:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 36:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 37:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 38:  Eksport. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 39:  Eksport. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 40:  Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 41:  Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 42:  Import. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 43:  Import. Faste 2004-priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 44:  Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 45:  Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 46:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (23.05.2007)
Tabell 47:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 48:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (23.05.2007)
Tabell 49:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (23.05.2007)
Tabell 50:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner (23.05.2007)
Tabell 51:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (23.05.2007)
Tabell 52:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner (23.05.2007)
Tabell 53:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (23.05.2007)
Tabell 54:  Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner (23.05.2007)
Tabell 55:  Lønn per normalårsverk etter næring for lønnstakere. Prosentvis endring fra samme periode året før (23.05.2007)
Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst) (23.05.2007)
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring (23.05.2007)
BNP, sesongjustert (23.05.2007)