09.01 Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere publiserte tabeller. 2006
Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 2:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 3:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 4:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 5:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 6:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 7:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (16.03.2006)
Tabell 8:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2003=100 (16.03.2006)
Tabell 9:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal (16.03.2006)
Tabell 10:  Produksjon. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 11:  Produksjon. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 12:  Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 13:  Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 14:  Produktinnsats. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 15:  Produktinnsats. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 16:  Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 17:  Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 18:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 19:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 20:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 21:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 22:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 23:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (16.03.2006)
Tabell 24:  Hovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 25:  Hovedtall for konsum. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 26:  Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 27:  Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 28:  Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 29:  Konsum i husholdninger. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 30:  Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 31:  Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 32:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 33:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (16.03.2006)
Tabell 34:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 35:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 36:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 37:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 38:  Eksport. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 39:  Eksport. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 40:  Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 41:  Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 42:  Import. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 43:  Import. Faste 2003-priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 44:  Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 45:  Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 46:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (16.03.2006)
Tabell 47:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 48:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (16.03.2006)
Tabell 49:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (16.03.2006)
Tabell 50:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner (16.03.2006)
Tabell 51:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (16.03.2006)
Tabell 52:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner (16.03.2006)
Tabell 53:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (16.03.2006)
Tabell 54:  Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner (16.03.2006)
Tabell 55:  Lønn per normalårsverk etter næring for lønnstakere. Prosentvis endring fra samme periode året før (16.03.2006)
Bruttonasjonalprodukt. 1. kvartal-4. kvartal 2005. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst) (16.03.2006)
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring (16.03.2006)