09.01 Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere publiserte tabeller. 2004
Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 2:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 3:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 4:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 5:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 6:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (07.09.2004)
Tabell 7:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2001=100 (07.09.2004)
Tabell 8:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal (07.09.2004)
Tabell 9:  Produksjon. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 10:  Produksjon. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 11:  Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 12:  Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 13:  Produktinnsats. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 14:  Produktinnsats. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 15:  Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 16:  Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 17:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 18:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 19:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 20:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 21:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 22:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (07.09.2004)
Tabell 23:  Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 24:  Konsum i husholdninger. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 25:  Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 26:  Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 27:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 28:  Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (07.09.2004)
Tabell 29:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 30:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 31:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 32:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 33:  Eksport. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 34:  Eksport. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 35:  Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 36:  Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 37:  Import. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 38:  Import. Faste 2001-priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 39:  Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 40:  Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 41:  Driftsregnskapet overfor utlandet. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 42:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (07.09.2004)
Tabell 43:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 44:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (07.09.2004)
Tabell 45:  Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (07.09.2004)
Tabell 46:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner (07.09.2004)
Tabell 47:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (07.09.2004)
Tabell 48:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner (07.09.2004)
Tabell 49:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode (07.09.2004)
Tabell 50:  Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner (07.09.2004)
Tabell 51:  Lønn per normalårsverk etter næring for lønnstakere. Prosentvis endring fra samme periode året før (07.09.2004)
Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst) (07.09.2004)
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 1. kvartal 2004. Prosentvis volumendring (07.09.2004)