09.01 Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere publiserte tabeller. 2003
Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 2:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 3:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 4:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 5:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 6:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal (02.09.2003)
Tabell 7:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2000=100 (02.09.2003)
Tabell 8:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal (02.09.2003)
Tabell 9:  Produksjon. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 10:  Produksjon. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 11:  Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 12:  Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 13:  Produktinnsats. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 14:  Produktinnsats. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 15:  Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 16:  Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 17:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 18:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 19:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 20:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 21:  Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 22:  Konsum i husholdninger. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 23:  Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 24:  Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 25:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 26:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 27:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 28:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 29:  Eksport. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 30:  Eksport. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 31:  Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 32:  Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 33:  Import. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 34:  Import. Faste 2000-priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 35:  Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 36:  Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 37:  Driftsregnskapet overfor utlandet. Løpende priser. Millioner kroner (02.09.2003)
Tabell 38:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (02.09.2003)
Tabell 39:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (02.09.2003)
Tabell 40:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Aggregert næring. Millioner (02.09.2003)
Tabell 41:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Aggregert næring. Prosentvis endring fra samme periode året før (02.09.2003)
Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst) (02.09.2003)