09.01 Nasjonalregnskap, kvartalsvis

 Tidligere publiserte tabeller. 2000
Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 2:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 3:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 4:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 5:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 1997 priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 6:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 1997 priser. Prosentvis vekst fra forrige periode (07.12.2000)
Tabell 7:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert.Prisindeks. 1997 = 100 (07.12.2000)
Tabell 8:  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert.Prisindeks. Prosentvis endring fra foregående kvartal. (07.12.2000)
Tabell 9:  Produksjon. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 10:  Produksjon. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 11:  Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 12:  Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 13:  Produktinnsats. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 14:  Produktinnsats. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 15:  Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 16:  Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 17:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 18:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 19:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 20:  Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 21:  Hovedtall for konsum. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 22:  Hovedtall for konsum. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 23:  Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 24:  Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 25:  Konsum i husholdninger. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 26:  Konsum i husholdninger. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 27:  Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 28:  Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 29:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 30:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 31:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 32:  Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 33:  Eksport. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 34:  Eksport. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 35:  Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 36:  Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 37:  Import. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 38:  Import. Faste 1997-priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 39:  Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 40:  Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 41:  Driftsregnskapet overfor utlandet. Løpende priser. Millioner kroner (07.12.2000)
Tabell 42:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000 (07.12.2000)
Tabell 43:  Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før (07.12.2000)
Tabell 44:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Aggregert næring. Millioner (07.12.2000)
Tabell 45:  Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Aggregert næring. Prosentvis endring fra samme periode året før (07.12.2000)
Bruttonasjonalprodukt 2. og 3. kvartal 2000. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst) (07.12.2000)