Statistisk sentralbyrå

Karakterer, avsluttet grunnskole

6 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng. 0 poeng ikke medberegnet, etter innvandringskategori, landgruppe og kjønn. 2011
  Begge kjønn Gutter Jenter
Den øvrige befolkningen 40,3 38,3 42,4
Innvandrere, EU etc.1 36,4 35,2 37,8
Norskfødte med innvandrerforeldre, EU etc.1 41,8 39,9 44,0
Innvandrere, Afrika, Asia etc.2 34,0 32,5 35,6
Norskfødte med innvandrerforeldre, Afrika, Asia etc.2 38,7 37,0 40,4
1  EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
2  Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Standardtegn i tabeller