Statistisk sentralbyrå

Karakterer, avsluttet grunnskole

4 Gjennomsnittlige standpunktkarakterer, utvalgte fag, etter innvandringskategori. 2011
Fag Innvandringskategori
Den øvrige befolkningen Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Engelsk skriftlig 3,9 3,3 3,8
Engelsk muntlig 4,1 3,5 4,1
Kunst og håndverk 4,3 4,0 4,2
Kroppsøving 4,4 4,1 4,2
Matematikk 3,6 3,0 3,4
Mat og helse 4,4 3,9 4,3
Musikk 4,4 3,8 4,2
Naturfag 4,0 3,4 3,9
Norsk hovedmål 3,9 3,2 3,6
Norsk sidemål 3,7 3,3 3,6
Norsk muntlig 4,2 3,6 4,0
Religion, livssyn og etikk 4,1 3,6 4,1
Samfunnsfag 4,2 3,6 4,1

Standardtegn i tabeller