Statistisk sentralbyrå

Karakterer, avsluttet grunnskole

2 Gjennomsnittlige standpunktkarakterer, utvalgte fag, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. 2011
Fag Alle elever Gutter Jenter Foreldres utdanningsnivå
Grunnskolenivå eller
ingen fullført utdanning
Videregående skole-nivå
eller påbygging videregående
Universitets- og høgskolenivå,
4 år eller mindre
Universitets- og høgskolenivå,
mer enn 4 år
Uoppgitt
Engelsk skriftlig 3,9 3,7 4,1 3,2 3,6 4,1 4,5 3,3
Engelsk muntlig 4,1 3,9 4,3 3,5 3,9 4,4 4,7 3,6
Kunst og håndverk 4,3 4,0 4,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,1
Kroppsøving 4,4 4,5 4,3 3,9 4,3 4,6 4,7 4,1
Matematikk 3,6 3,5 3,7 2,8 3,3 3,9 4,4 3,2
Mat og helse 4,4 4,1 4,7 3,9 4,3 4,6 4,7 4,0
Musikk 4,3 4,1 4,5 3,8 4,2 4,5 4,8 3,8
Naturfag 4,0 3,8 4,2 3,3 3,8 4,3 4,7 3,5
Norsk hovedmål 3,9 3,5 4,2 3,3 3,7 4,1 4,4 3,2
Norsk sidemål 3,7 3,4 4,0 3,1 3,5 3,9 4,2 3,5
Norsk muntlig 4,1 3,9 4,4 3,5 3,9 4,4 4,7 3,6
Religion, livssyn og etikk 4,1 3,8 4,4 3,4 3,8 4,4 4,7 3,6
Samfunnsfag 4,1 4,0 4,3 3,4 3,9 4,4 4,8 3,6

Standardtegn i tabeller