11.01 Kredittindikatoren K2. Innenlandsk kreditt

 Tidligere publiserte tabeller. 2009
Innenlandsk kreditt til publikum. Beholdningstall. Millioner kroner (31.03.2009)
Innenlandsk kreditt til publikum. Transaksjoner (31.03.2009)
K2 fordelt på kilder (31.03.2009)
K2 fordelt på låntakersektorer (31.03.2009)
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst (31.03.2009)