Statistisk sentralbyrå

Husdyrhold

3 Talet på ymse husdyr per 1.januar1. Fylke
  Mjølkegeit Alssvin Slaktesvin2 Verpehøner Påsett av slaktekylling3
19924 62 557 87 837 1 214 701 3 653 248 16 850 642
19934 62 425 87 456 1 190 668 3 658 289 15 705 005
19944 59 693 87 134 1 189 066 3 619 810 17 976 664
19954 59 176 90 903 1 240 949 3 550 629 19 919 985
19964 58 775 91 130 1 328 566 3 378 176 23 264 300
19974 55 541 90 118 1 345 208 3 107 275 23 319 780
19984 53 477 89 444 1 378 443 3 113 209 23 355 574
19994 53 091 93 768 1 334 788 3 216 750 27 523 776
20004 50 859 89 961 1 296 693 3 206 179 33 167 031
2002 47 441 89 254 1 324 173 3 100 503 31 994 661
2003 47 114 92 058 1 360 867 3 262 382 35 595 400
2004 46 292 99 298 1 323 169 3 392 283 36 705 314
2005 46 125 99 065 1 427 464 3 493 440 39 759 182
2006 44 063  101 731 1 441 629 3 365 646 41 819 570
2007 40 493 98 060 1 466 149 3 350 753 46 452 282
2008 38 431 97 261 1 443 668 3 600 244 50 666 447
2009 37 439  100 125 1 481 909 3 837 158 59 509 831
2010 36 894  102 794 1 504 978 4 050 465 56 032 219
2011* 34 928 98 978 1 535 818 3 988 424 59 735 824
           
2011*          
Fylke          
Østfold - 6 687  123 044  443 494 10 399 317
Akershus og Oslo : 3 558 65 866  202 441 1 617 509
Hedmark 1 420 12 318  185 226  475 720 10 886 322
Oppland 3 701 8 234  109 210  176 027  511 763
Buskerud 1 620 1 586 10 114  131 730  678 968
Vestfold - 5 808  129 527  139 154 2 431 793
Telemark 1 365 2 650 20 620 74 924  178 980
Aust-Agder -  294 12 090 70 783  383 243
Vest-Agder : 1 312 9 075 66 179  149 409
Rogaland 1 167 26 827  432 797 1 135 885 11 545 618
Hordaland 2 390 1 797 26 983  133 528  623 975
Sogn og Fjordane 5 532 1 620 21 851 87 416 :
Møre og Romsdal 4 640 1 905 30 479  119 944  140 609
Sør-Trøndelag - 2 479 33 086  184 257 7 621 119
Nord-Trøndelag : 16 173  234 817  427 575 12 567 061
Nordland 3 231 4 755 77 000 75 054 :
Troms Romsa 9 320  840 12 136 32 615 -
Finnmark Finnmárku -  135 1 897 11 698 -
1  Omfattar jordbruksbedrifter som søkte om produksjonstilskott.
2  Gjeld gris slakta i året. Frå og med 2002 gjeld tala gris slakta eller seld som livdyr året før.
3  Gjeld kyllingar slakta i året. Frå og med 2002 gjeld tala kyllingar slakta året før.
4  Per 31. desember.

Standardtegn i tabeller