Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

7 Jegere bosatt i utlandet som har løst jegeravgift i Norge. 2005/06-2009/10
  Jegere i alt Prosent
  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
I alt 2 930 2 870 3 060 3 090 3 080  100  100  100  100  100
Danmark  970  930 1 010 1 040  980 34 33 33 34 32
Sverige  510  550  560  590  600 18 19 18 19 20
Tyskland  360  350  370  370  340 13 12 12 12 11
Finland 50 60 50 60 80 2 2 2 2 3
Øvrige land  450  300  360  360  410 12 11 12 12 12
Nordmenn bosatt i utlandet  600  670  710  680  670 21 23 23 22 22

Standardtegn i tabeller