Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

6 Personer1 oppført i Jegerregisteret
  2008/09 2009/10
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Totalt  420 388  375 152 45 236  430 317  382 323 47 994
Østfold 19 419 17 834 1 585 19 847 18 170 1 677
Akershus 37 306 32 891 4 415 38 513 33 759 4 754
Oslo 27 145 23 228 3 917 28 124 24 010 4 114
Hedmark 27 623 23 931 3 692 27 972 24 063 3 909
Oppland 21 802 19 347 2 455 22 229 19 608 2 621
Buskerud 20 511 18 200 2 311 20 893 18 444 2 449
Vestfold 13 558 12 263 1 295 14 000 12 589 1 411
Telemark 17 032 15 285 1 747 17 321 15 474 1 847
Aust-Agder 11 835 10 717 1 118 12 135 10 937 1 198
Vest-Agder 15 728 14 713 1 015 16 063 14 954 1 109
Rogaland 22 922 21 401 1 521 23 670 22 027 1 643
Hordaland 28 037 25 689 2 348 29 058 26 522 2 536
Sogn og Fjordane 13 737 12 710 1 027 13 909 12 806 1 103
Møre og Romsdal 22 291 20 531 1 760 22 751 20 849 1 902
Sør-Trøndelag 35 969 31 744 4 225 36 752 32 285 4 467
Nord-Trøndelag 22 357 19 212 3 145 22 830 19 515 3 315
Nordland 27 830 24 764 3 066 28 267 25 084 3 183
Troms Romsa 17 944 15 789 2 155 18 290 16 047 2 243
Finnmark Finnmárku 11 366 9 683 1 683 11 516 9 778 1 738
             
Ukjent adresse  390  365 25  545  511 34
Svalbard  399  252  147  359  226  133
Nordmenn bosatt i utlandet 5 187 4 603  584 5 273 4 665  608
1  Uavhengig av om de betalte jegeravgift eller ikke.

Standardtegn i tabeller