Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

5 Jegere1 i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke
Bostedsfylke Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2008/09 2009/10 2008/2009 2009/10
Hele landet 9,7 9,5 0,5 0,7
Østfold 8,8 8,5 0,4 0,5
Akershus og Oslo 6,5 6,4 0,5 0,6
Hedmark 17,3 17,1 1,3 1,6
Oppland 13,4 13,2 0,8 1,0
Buskerud 9,2 9,1 0,5 0,7
Vestfold 6,9 6,8 0,3 0,5
Telemark 12,4 12,4 0,6 0,8
Aust-Agder 13,1 12,8 0,6 0,7
Vest-Agder 10,7 10,8 0,3 0,4
Rogaland 5,3 5,3 0,2 0,2
Hordaland 6,4 6,4 0,2 0,3
Sogn og Fjordane 16,0 15,7 0,7 0,9
Møre og Romsdal 9,6 9,5 0,4 0,5
Sør-Trøndelag 13,5 13,2 0,8 1,0
Nord-Trøndelag 19,6 19,3 1,4 1,7
Nordland 12,0 11,5 0,7 0,8
Troms Romsa 12,1 11,6 0,8 0,9
Finnmark Finnmárku 16,2 15,9 1,5 1,9
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller