Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

4 Jegere etter bostedsfylke. 2009/10
  Jegere som har løst jegeravgift Bestått jegerprøven Jegere med lisens på bjørn, ulv, jerv og gaupe
  I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift
Hele landet  193 500  180 081 13 419 13 232 6 387 11 142
Østfold 9 523 9 026  497  572  278  167
Akershus 18 675 17 101 1 574 1 434  738  589
Oslo 11 968 10 742 1 226 1 221  641  185
Hedmark 14 262 13 015 1 247  700  312 1 859
Oppland 10 510 9 736  774  642  317 1 498
Buskerud 9 897 9 193  704  588  310  185
Vestfold 6 542 6 101  441  502  253  127
Telemark 8 769 8 239  530  438  210  175
Aust-Agder 5 731 5 418  313  384  142  101
Vest-Agder 7 373 7 083  290  464  215 70
Rogaland 9 168 8 788  380  890  409 93
Hordaland 12 501 11 892  609 1 105  534  104
Sogn og Fjordane 6 997 6 617  380  377  184  176
Møre og Romsdal 9 888 9 368  520  693  353  465
Sør-Trøndelag 16 197 15 027 1 170 1 051  523 1 871
Nord-Trøndelag 10 856 9 950  906  679  305 1 708
Nordland 11 523 10 799  724  666  272  887
Troms Romsa 7 795 7 216  579  476  235  511
Finnmark Finnmárku 5 177 4 646  531  317  150  366
Andre1  148  124 24 33 6 5
1  Omfatter nordmenn bosatt på Svalbard og nordmenn med ukjent bostedsadresse.

Standardtegn i tabeller