Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

3 Jegere1 etter alder og kjønn. 2009/10
Alder Jegere som har løst jegeravgift Mannlige jegere i prosent av
mannlig befolkning over 16 år
Personer som har bestått jegerprøven
I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift
I alt  193 403  180 006 13 397 9 13 199 6 387
16-19 år 8 447 7 626  821 6 4 841 1 469
20-29 år 26 074 23 267 2 807 8 4 450 2 328
30-39 år 40 207 36 684 3 523 11 2 081 1 346
40-49 år 45 479 41 762 3 717 12 1 240  839
50-59 år 37 682 35 771 1 911 12  443  308
60-69 år 25 990 25 430  560 11  134 91
70- år 9 524 9 466 58 5 10 6
1  Omfatter ikke utenlandske jegere og nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller