Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

2 Jegere1 som har bestått jegerprøven. 1998/99-2009/10
  Bestått jegerprøven
  I alt Av disse løst jegeravgift
1998/99 11 200 5 100
1999/2000 12 500 7 600
2000/01 12 300 7 100
2001/02 12 300 5 300
2002/03 10 900 5 600
2003/04 10 600 5 600
2004/05 11 600 6 100
2005/06 10 900 5 600
2006/07 9 700 4 700
2007/08 10 200 5 100
2008/09 12 200 6 100
2009/10 13 200 6 400
1  Omfatter ikke utenlandske jegere og nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller