Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

1 Jegere1 som har løst jegeravgift. 1995/96-2009/10
  I alt Menn Kvinner
    Prosent
1995/96  173 200 96,7 3,3
1996/97  173 200 96,5 3,5
1997/98  177 100 96,2 3,8
1998/99  177 600 96,0 4,0
1999/2000  188 100 95,5 4,5
2000/01  188 900 95,0 5,0
2001/02  187 900 94,8 5,2
2002/03  189 200 94,5 5,5
2003/04  189 400 94,4 5,6
2004/05  194 170 94,1 5,9
2005/06  192 250 93,9 6,1
2006/07  188 520 93,7 6,3
2007/08  191 300 93,5 6,5
2008/09  193 200 93,2 6,8
2009/10  193 400 93,1 6,9
1  Omfatter ikke utenlandske jegere og nordmenn bosatt i utlandet.

Standardtegn i tabeller