Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

7   Jegere bosatt i utlandet som har løst jegeravgift i Norge. 2002/2003-2006/2007
  Jegere i alt Prosent
  2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
I alt 2 790 2 780 2 830 2 930 2 870  100  100  100  100  100
Danmark  980  980  930  970  930 35 35 33 34 33
Sverige  520  490  520  510  550 19 18 18 18 19
Tyskland  310  330  310  360  350 11 12 11 13 12
Finland 40 50 60 50 60 1 2 2 2 2
Øvrige land  320  380  450  450  300 11 14 16 12 11
Nordmenn bosatt i utlandet  620  560  560  600  670 22 20 20 21 23

Standardtegn i tabeller