Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

6   Personer oppført i Jegerregisteret1
  2005/2006 2006/2007
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Totalt  396 606  358 434 38 172  403 767  363 398 40 369
Østfold 18 564 17 236 1 328 18 812 17 404 1 408
Akershus 34 726 30 991 3 735 35 500 31 604 3 896
Oslo 24 514 21 315 3 199 25 431 21 982 3 449
Hedmark 26 509 23 366 3 143 26 866 23 507 3 359
Oppland 20 965 18 884 2 081 21 152 18 967 2 185
Buskerud 19 395 17 408 1 987 19 687 17 596 2 091
Vestfold 12 597 11 516 1 081 12 889 11 736 1 153
Telemark 16 423 14 919 1 504 16 682 15 078 1 604
Aust-Agder 11 279 10 328  951 11 428 10 431  997
Vest-Agder 14 925 14 105  820 15 160 14 277  883
Rogaland 21 235 19 960 1 275 21 771 20 421 1 350
Hordaland 25 841 23 909 1 932 26 526 24 451 2 075
Sogn og Fjordane 13 348 12 486  862 13 412 12 510  902
Møre og Romsdal 21 253 19 829 1 424 21 549 20 037 1 512
Sør-Trøndelag 33 763 30 223 3 540 34 334 30 602 3 732
Nord-Trøndelag 21 265 18 558 2 707 21 525 18 707 2 818
Nordland 26 892 24 195 2 697 27 142 24 330 2 812
Troms Romsa 17 271 15 373 1 898 17 478 15 514 1 964
Finnmark Finnmárku 10 765 9 327 1 438 11 012 9 489 1 523
             
Ukjent adresse  267  242 25  346  312 34
Svalbard  328  230 98  362  238  124
Nordmenn bosatt i utlandet 4 481 4 034  447 4 703 4 205  498
1  Uavhengig av om de betalte jegeravgift eller ikke.

Standardtegn i tabeller