Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

5   Jegere1 i prosent av befolkning over 16 år
Bostedsfylke Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning Kvinnelige jegere i prosent av kvinnelig befolkning
2005/2006 2006/2007 2005/2006 2006/2007
Hele landet 10,0 9,8 0,6 0,6
Østfold 9,0 8,9 0,4 0,4
Akershus og Oslo 6,6 6,5 0,6 0,6
Hedmark 17,5 17,5 1,4 1,4
Oppland 13,7 13,6 0,9 0,9
Buskerud 9,5 9,5 0,6 0,6
Vestfold 7,0 6,9 0,4 0,4
Telemark 12,8 12,9 0,7 0,7
Aust-Agder 13,4 13,3 0,7 0,7
Vest-Agder 11,2 11,1 0,4 0,4
Rogaland 5,6 5,6 0,2 0,2
Hordaland 6,6 6,5 0,3 0,3
Sogn og Fjordane 16,1 16,3 0,8 0,8
Møre og Romsdal 9,8 9,7 0,4 0,4
Sør-Trøndelag 13,8 13,3 0,9 0,9
Nord-Trøndelag 19,8 19,7 1,6 1,6
Nordland 12,8 12,0 0,8 0,8
Troms Romsa 12,9 12,6 1,0 1,0
Finnmark Finnmárku 17,7 17,6 1,9 1,9
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller