Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

4   Jegere1 etter bostedsfylke. 2006/2007
  Jegere som har løst jegeravgift Bestått jegerprøven
  I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift
Hele landet  188 496  176 687 11 809 10 226 4 759
Østfold 9 377 8 946  431  439  211
Akershus 17 634 16 307 1 327 1 006  514
Oslo 11 202 10 114 1 088  990  517
Hedmark 13 964 12 857 1 107  653  290
Oppland 10 354 9 710  644  485  221
Buskerud 9 679 9 056  623  466  222
Vestfold 6 266 5 888  378  418  220
Telemark 8 770 8 280  490  437  185
Aust-Agder 5 636 5 350  286  266  106
Vest-Agder 7 097 6 846  251  367  163
Rogaland 8 792 8 477  315  640  267
Hordaland 11 918 11 403  515  794  343
Sogn og Fjordane 6 981 6 668  313  254  125
Møre og Romsdal 9 625 9 205  420  440  223
Sør-Trøndelag 15 345 14 370  975  739  326
Nord-Trøndelag 10 546 9 728  818  469  208
Nordland 11 654 10 926  728  636  249
Troms Romsa 8 126 7 551  575  377  184
Finnmark Finnmárku 5 530 5 005  525  350  185
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller