Statistisk sentralbyrå

Jegerregister

3   Jegere1 etter alder og kjønn. 2006/2007
$Alder Jegere som har løst jegeravgift Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 år Personer som har bestått jegerprøven
I alt Menn Kvinner I alt Av disse løst jegeravgift
I alt  188 519  176 709 11 810 10 10 226 4 759
16-19 år 7 829 7 139  690 8 4 177 1 187
20-29 år 25 007 22 547 2 460 8 2 899 1 510
30-39 år 43 386 39 858 3 528 11 1 668 1 068
40-49 år 44 372 41 204 3 168 12  950  630
50-59 år 37 163 35 664 1 499 12  444  298
60-69 år 22 202 21 782  420 10 77 56
70- år 8 560 8 515 45 4 11 10
1  Omfatter personer bosatt i Norge.

Standardtegn i tabeller