Statistisk sentralbyrå

Innvandrere, arbeidsledighet

1 Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2011 og 2012
  Februar 2011 Februar 2012 Endring 2011 -2012
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Registrerte helt arbeidsledige i alt 77 372 48 773 28 599 69 512 41 903 27 609 -7 860 -6 870 -990
                  0
Befolkningen1 eksklusive bosatte innvandrere 53 825 34 068 19 757 47 229 28 934 18 295 -6 596 -5 134 -1 462
                  0
Bosatte innvandrere i alt 23 547 14 705 8 842 22 283 12 969 9 314 -1 264 -1 736  472
Norden 1 366  917  449 1 221  779  442 -145 -138 -7
Vest-Europa ellers 1 367  987  380 1 213  798  415 -154 -189 35
EU-land i Øst-Europa 7 012 5 383 1 629 6 325 4 387 1 938 -687 -996  309
Øst-Europa ellers 2 270 1 147 1 123 2 170 1 023 1 147 -100 -124 24
Nord-Amerika og Oseania  185  114 71  141 95 46 -44 -19 -25
Asia2 7 227 3 634 3 593 7 025 3 443 3 582 -202 -191 -11
Afrika 3 288 2 140 1 148 3 442 2 124 1 318  154 -16  170
Sør- og Mellom-Amerika  832  383  449  746  320  426 -86 -63 -23
                   
  Prosent Prosentpoeng
Registrerte helt arbeidsledige i alt 3,0 3,5 2,3 2,6 3,0 2,2 -0,4 -0,5 -0,1
                   
Befolkningen1 eksklusive bosatte innvandrere 2,3 2,8 1,8 2,1 2,4 1,7 -0,2 -0,4 -0,1
                   
Bosattte innvandrere i alt 7,7 8,4 6,7 6,7 6,9 6,6 -1,0 -1,5 -0,1
Norden 2,9 3,7 2,0 2,6 3,1 2,0 -0,3 -0,6 0,0
Vest-Europa ellers 3,7 4,2 2,8 3,2 3,3 2,9 -0,5 -0,9 0,1
EU-land i Øst-Europa 10,2 11,5 7,3 7,6 7,6 7,4 -2,6 -3,9 0,1
Øst-Europa ellers 7,5 8,3 6,8 6,9 7,2 6,6 -0,6 -1,1 -0,2
Nord-Amerika og Oseania 3,2 3,5 2,8 2,3 2,8 1,7 -0,9 -0,7 -1,1
Asia2 8,8 8,6 9,0 8,1 7,9 8,4 -0,7 -0,7 -0,6
Afrika 13,4 14,2 12,0 13,2 13,5 12,6 -0,2 -0,7 0,6
Sør- og Mellom-Amerika 7,7 7,7 7,8 6,7 6,3 7,1 -1,0 -1,4 -0,7
1  Inkl. ikke- bosatte; 1 932 (2011) og 1 736 (2012)
2  Tyrkia er inkludert.

Standardtegn i tabeller