Statistisk sentralbyrå

Innvandrere, arbeidsledighet

1 Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av November 2009 og 2010
  November 2009 November 2010 Endring i alt 2009-2010
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Registrerte helt arbeidsledige i alt 65 285 41 361 23 924 69 365 42 620 26 745 4 080
               
Befolkningen1 eksklusive innvandrere 47 226 29 935 17 291 48 367 29 742 18 625 1 141
               
Innvandrere i alt 18 059 11 426 6 633 20 998 12 878 8 120 2 939
Norden 1 159  776  383 1 323  872  451  164
Vest-Europa ellers 1 078  744  334 1 174  803  371 96
EU land i Øst-Europa 4 117 3 228  889 5 479 4 166 1 313 1 362
Øst-Europa ellers 1 979 1 078  901 2 147 1 070 1 077  168
Nord-Amerika og Oseania  176  107 69  160  100 60 -16
Asia2 6 077 3 255 2 822 6 727 3 422 3 305  650
Afrika 2 775 1 881  894 3 221 2 088 1 133  446
Sør- og Mellom-Amerika  698  357  341  767  357  410 69
               
  Prosent
Registrerte helt arbeidsledige i alt 2,5 3,0 2,0 2,7 3,1 2,2 0,2
               
Befolkningen1 eksklusive innvandrere 2,0 2,5 1,6 2,1 2,5 1,7 0,1
               
Innvandrere i alt 6,6 7,4 5,6 7,1 7,7 6,4 0,5
Norden 2,8 3,7 1,9 3,0 3,8 2,2 0,2
Vest-Europa ellers 3,1 3,4 2,6 3,2 3,5 2,8 0,1
EU land i Øst-Europa 8,0 9,2 5,3 8,6 9,6 6,4 0,6
Øst-Europa ellers 6,9 8,1 5,8 7,3 8,0 6,7 0,4
Nord-Amerika og Oseania 3,1 3,4 2,8 2,8 3,1 2,4 -0,3
Asia2 7,7 7,9 7,5 8,3 8,2 8,4 0,6
Afrika 12,2 13,3 10,2 13,4 14,3 12,0 1,2
Sør- og Mellom-Amerika 6,7 7,3 6,2 7,3 7,4 7,2 0,6
1  Inkl. ikke- bosatte, (2009) og (2010).
2  Tyrkia er inkludert.

Standardtegn i tabeller