Statistisk sentralbyrå


7   Hovudpostar fra sjølvmeldinga for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og fylke. Gjennomsnitt for alle. 1998
  Bruttoinntekt Løn Teneste-
pensjon
Ytingar frå
folketrygda
Nærings-
inntekt
Kapital-
inntekt
Tal på
pensjonistar
Alderspensjonistar              
Heile landet 139 598 3 953 23 863 92 870 2 553 16 359 612 040
Østfold 130 163 2 899 18 892 93 093 2 562 12 716 36 699
Akershus 170 768 7 154 37 418 99 482 2 789 23 925 51 243
Oslo 179 427 6 466 40 403 100 956 3 974 27 628 69 341
Hedmark 124 193 2 503 17 428 89 797 2 731 11 734 32 053
Oppland 122 614 2 741 16 942 88 400 2 544 11 986 30 153
Buskerud 139 034 3 804 21 584 92 372 2 316 18 959 33 924
Vestfold 142 863 3 380 25 945 94 616 2 121 16 801 30 210
Telemark 132 756 2 994 22 891 92 353 2 022 12 495 26 245
Aust-Agder 132 365 3 034 21 986 90 252 1 939 15 153 13 813
Vest-Agder 137 174 3 443 22 738 91 892 2 207 16 895 20 314
Rogaland 138 371 3 539 21 521 92 842 2 304 18 165 41 926
Hordaland 137 105 4 069 23 271 92 083 2 454 15 228 57 664
Sogn og Fjordane 121 923 3 424 15 507 86 669 3 614 12 710 16 332
Møre og Romsdal 125 193 3 588 16 144 89 327 2 437 13 696 36 012
Sør-Trøndelag 133 271 3 429 22 380 91 540 1 676 14 246 35 516
Nord-Trøndelag 117 794 2 304 16 298 88 181 1 763 9 249 18 938
Nordland 120 859 2 686 17 404 88 600 2 095 10 073 34 711
Troms 123 254 3 274 17 068 89 627 2 333 10 952 18 517
Finnmark 120 124 3 104 16 455 90 403 2 915 7 247 8 429
               
Uførepensjonistar              
Heile landet 141 560 20 775 11 952 96 105 3 067 9 661 252 968
Østfold 135 547 15 073 9 724 98 875 2 675 9 199 18 144
Akershus 155 858 26 376 16 630 97 359 2 255 13 238 19 570
Oslo 150 871 20 923 16 115 101 661 1 442 10 730 24 376
Hedmark 134 846 17 433 10 356 95 525 3 700 7 833 13 188
Oppland 135 011 19 308 10 095 93 067 4 087 8 454 11 885
Buskerud 138 696 18 780 11 000 95 791 3 677 9 447 12 709
Vestfold 142 049 20 248 11 216 97 239 2 764 10 582 14 917
Telemark 137 454 19 924 10 999 96 057 2 753 7 722 11 640
Aust-Agder 140 476 20 628 10 557 96 979 2 966 9 346 7 636
Vest-Agder 142 852 21 581 9 660 95 775 3 950 11 886 10 612
Rogaland 146 157 21 875 12 203 96 551 3 789 11 740 15 900
Hordaland 140 511 20 681 12 235 96 120 1 933 9 543 19 522
Sogn og Fjordane 141 107 23 107 10 667 91 904 5 650 9 779 4 721
Møre og Romsdal 137 818 20 565 10 035 93 454 3 438 10 327 12 701
Sør-Trøndelag 138 348 20 283 12 002 94 702 2 704 8 657 14 740
Nord-Trøndelag 137 519 23 121 10 627 90 338 4 139 9 295 7 511
Nordland 139 104 22 004 11 930 94 149 3 509 7 513 17 143
Troms 139 622 23 431 11 480 92 953 4 448 7 311 10 534
Finnmark 137 484 21 512 11 086 95 171 3 589 6 126 5 519
               
Attlevandepensjonistar              
Heile landet 221 089 102 773 24 339 59 097 7 873 27 006 28 569
Østfold 196 531 89 339 18 355 63 022 5 858 19 957 1 776
Akershus 258 182 122 898 38 406 56 167 6 286 34 426 2 689
Oslo 261 178 117 472 36 898 56 017 8 227 42 563 2 343
Hedmark 199 069 91 086 16 699 57 617 12 027 21 641 1 532
Oppland 194 160 91 548 17 527 58 298 9 469 17 318 1 529
Buskerud 217 581 102 596 23 401 59 190 7 924 24 470 1 602
Vestfold 213 375 92 383 21 873 66 396 4 931 27 791 1 469
Telemark 212 097 96 846 24 807 61 927 6 201 22 317 1 156
Aust-Agder 213 136 87 978 20 865 63 077 14 105 27 111 658
Vest-Agder 221 710 94 886 23 021 63 854 5 228 34 721 1 077
Rogaland 235 562 99 367 25 985 64 727 6 334 39 150 2 227
Hordaland 224 110 109 541 25 929 58 670 6 361 23 610 2 597
Sogn og Fjordane 205 290 98 687 19 568 57 053 9 825 20 158 772
Møre og Romsdal 212 700 103 284 18 324 57 375 7 933 25 784 1 612
Sør-Trøndelag 219 015 105 807 24 412 56 155 5 902 26 739 1 614
Nord-Trøndelag 198 024 93 139 17 715 58 345 13 187 15 639 893
Nordland 206 814 100 387 18 359 56 317 10 407 21 344 1 614
Troms 212 837 106 482 20 647 55 380 11 096 19 232 956
Finnmark 215 061 118 977 20 692 50 542 8 228 16 622 453
Kilde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller