Statistisk sentralbyrå
Tabell 2  Prosentdelen hushald, etter storleiken på gjelda i høve til samla inntekt. Ulike landsdelar. 1990, 1994 og 1997. Prosent
  Oslo og Akershus Austlandet elles Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Noreg
1990            
Alle 100 100 100 100 100 100
Inga gjeld 27 29 28 29 29 27
Gjeld mindre eller lik inntekt 33 38 35 37 34 40
Gjeld 1-2 gonger inntekt 23 20 22 20 20 16
Gjeld 2-3 gonger inntekt 10 8 9 8 9 9
Gjeld større enn 3 gonger inntekt 8 5 6 5 8 7
1994            
Alle 100 100 100 100 100 100
Inga gjeld 22 28 27 28 25 24
Gjeld mindre eller lik inntekt 39 38 37 39 36 41
Gjeld 1-2 gonger inntekt 23 20 23 20 25 21
Gjeld 2-3 gonger inntekt 9 8 8 8 7 8
Gjeld større enn 3 gonger inntekt 7 6 4 5 6 6
1997            
Alle 100 100 100 100 100 100
Inga gjeld 18 25 25 25 22 24
Gjeld mindre eller lik inntekt 43 39 36 38 36 41
Gjeld 1-2 gonger inntekt 23 22 23 22 24 20
Gjeld 2-3 gonger inntekt 9 9 10 8 10 8
Gjeld større enn 3 gonger inntekt 6 6 6 6 8 7