Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Prosentdelen hushald med gjeld større enn tre gonger samla inntekt innanfor ulike typar hushald. 1990-1997. Prosent
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Einslege                
Under 45 år 13 10 11 14 12 12 14 12
45-64 år 5 2 5 2 8 7 9 7
65 år og eldre 1 1 2 1 2 2 2 3
Par utan barn                
Under 45 år 7 7 8 8 6 8 10 9
45-64 år 6 6 4 3 4 6 4 4
65 år og eldre 1 0 1 1 1 1 2 2
Par med barn                
Små barn, 0-6 år 9 10 8 7 6 5 6 7
Store barn, 7-17 år 6 5 6 5 5 5 6 5
Vaksne barn 3 4 4 4 3 4 3 3
Einslege forsøgjarar                
Med barn 0-17 år 8 11 11 8 9 11 7 9