Statistisk sentralbyrå

Husholdningenes energibruk

3 Gjennomsnittlig energiforbruk etter hustype, husholdningsstørrelse og nettoinntekt. 1995, 2001, 2004 og 2006. kWh tilført energi per husholdning totalt og per m2 boligareal
  Total energi Energiforbruk per m2 boligareal
  1995 2001 2004 20041 2006 1995 2001 2004 20041 2006
I alt 23 633 22 399 21 143 21 318 21 644  211  203  186  187  190
                     
Hustype                    
Våningshus 31 911 31 315 31 136 31 809 32 900  238  256  216  220  220
Enebolig 28 912 27 327 26 414 26 628 26 680  223  214  192  193  199
Rekkehus, 2-mannsbolig mv. 18 818 18 731 16 850 16 944 17 033  205  194  179  179  181
Blokk mv. 12 817 11 941 11 367 11 405 12 589  178  174  173  173  172
                     
Antall personer i husholdningen                    
1 person 16 708 14 987 13 643 13 722 15 011  192  183  171  172  183
2 personer 23 980 24 305 23 607 23 876 22 767  216  217  200  202  197
3 personer 27 793 27 017 25 030 25 200 26 482  222  218  189  190  198
4 personer 30 442 29 363 27 910 28 158 28 561  223  214  193  195  189
5 og over 33 335 31 421 30 837 31 032 30 846  235  212  194  195  192
                     
Nettoinntekt2                    
Mindre enn 200 000 17 680 16 003 12 794 12 815 ...  202  194  176  176 ...
200 000-299 999 23 589 18 905 17 773 17 840 ...  209  203  186  187 ...
300 000-399 999 28 744 23 447 22 185 22 469 ...  226  207  195  197 ...
400 000-499 999 29 999 27 988 26 389 26 619 ...  213  213  197  199 ...
500 000 og mer 33 769 29 784 28 557 28 888 ...  217  202  182  184 ...
1  For 2006 er forbruk av ved og parafin i fritidshus inkludert i husholdningenes energibruk, mens det er trukket ut for tidligere år. For å få en sammenlignbar utvikling er 2004-tall beregnet på samme måte som for 2006 i denne kolonnen. Forskjellen utgjør under 1 prosent av det totale energiforbruket for 2004. Strømforbruk i fritidshus er ikke inkludert for noen år.
2  Inntekten er målt i faste 2004-kroner.

Standardtegn i tabeller